ผลิตภัณฑ์แผ่น Plaswood เป็น PVC ชนิดแข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้แทนไม้ธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และคุณสมบัติที่โดดเด่นในการนำไปใช้งาน ขนาดมาตรฐาน 1220x2440mm. ความหนา 1-25mm.

แบบฟอร์มขอประเมิณราคาสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งรูปแบบ ขนาด พร้อมภาพตัวอย่างเพื่อให้ทางเราประเมิณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Visitors: 87,843